Virksomhed frifundet for bødekrav i anledning af gaffeltrucks personpåkørsel med alvorlig personskade til følge

  • 22. juni 2022
  • Michael Hasløv Stæhr
Print

En medarbejder blev kørt ned af kollega i gaffeltruck på virksomhedens fælles laste og transportareal.

Medarbejderen ville blot hurtigt låne nogle fastgørelsesremme fra kollegaens gaffeltruck til brug for arbejdet på en anden gaffeltruck 20 meter væk.

Føreren af gaffeltrucken opdagede ikke, at kollegaen, der ikke havde noget umiddelbart med dennes gaffeltruck at gøre, var gået bagom gaffeltrucken for at låne  fastgørelsesremme, der hang på gaffeltruckens ene side.

Gaffeltrucken bakkede derfor og kom derved til at køre kollegaens underben over med alvorlig skade til følge.

Arbejdstilsynet afgav straks påbud og bøde til virksomheden idet det var Arbejdstilsynets opfattelse, at arbejdet ikke var tilrettelagt fuldt forsvarligt, da der ikke var sket tydelige og markeret opdeling af kørende og gående trafik på arealet.

Retten frifandt virksomheden, idet uheldet efter rettens opfattelse ikke skyldtes manglende opdeling af kørende og gående trafik  -men derimod jo skyldtes, at den tilskadekomne medarbejder uden at have kontakt til trucken var gået tæt bagom trucken og at truckføreren – der ikke forventede en kollega tæt på trucken- ikke kunne se denne der formentlig befandt sig i en blind vinkel. Uheldet var således at betragte som et hændelig uheld.


Spørgsmål om byggejura?
Hvis du har spørgsmål til artiklens indhold eller andre spørgsmål omkring jura i byggeriet, er du velkommen til at kontakte Advokat (H), Michael Stæhr:

mst@hsalaw.dk