Ikke fradrag for æstetiske/kosmetiske forhold da ej retligt relevante mangler

I en voldgiftssag under Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg er der for nylig afsagt en kendelse som slog fast, at der ikke skulle foretages fradrag i entreprisesummen som følge af æstetiske forhold ved en udført asfaltbelægning på en parkeringsplads. Bygherre havde engageret en entreprenør til at etablere en ny parkeringsplads ved bygherres kontorejendom. Arbejdet skulle […]

Skærpede krav til vedtagelse af AB 92 ift. private forbrugere

 AB 92 indgår i vidt omfang i entrepriseaftaler om bygge- og anlægsarbejder, men skal som det altovervejende udgangspunkt være aftalt mellem parterne for at være gældende. Det fremgår imidlertid ikke af AB 92, hvor meget der skal til, førend AB 92 skal anses for at være aftalt mellem parterne. Disse vedtagelseskrav har henholdsvis domstolene og […]

Totalentreprenør og projektudvikler frifundet

Totalentreprenør og projektudvikler frifundet for krav om mangler ved dampspærrer og værditab som følge af kosmetiske mangler/afvigelser fra prospektet.   Totalentreprenør og projektudvikler er netop ved retten frifundet for krav fra 8 købere af rækkehuse i anledning af mangler ved husene i form af gennemborede dampspærrer og store revner mellem vægge og lofter. De 8 købere havde […]

Totalentreprenør frifundet for erstatningskrav i anledning af transport i entreprisesum

Østre Landsret har netop frifundet en totalentreprenør for krav om erstatning i anledning af en underentreprenørs transport i restentreprisesummen til en leverandør. Med henblik på at opretholde leverancerne til et igangværende byggeri var underentreprenøren nødsaget til at meddele materialeleverandør transport i sin restentreprisesum. Transporten blev behørigt anmeldt til totalentreprenøren, der også bekræftede modtagelsen af transporten. Godt […]

Entreprenør fik medhold i ekstraarbejder. Dagbøder, byggeplads og mangler afvist

I en netop afsagt kendelse fra Voldgiftsretten fik VVS/Ventilationsentreprenør overfor Totalentreprenøren medhold til en lang række ekstraarbejder på VVS- og Ventilationsentreprisen omfattende 3 skoler, selvom arbejdet i henhold til kontrakten var udbudt på totalentrepriselignende vilkår “omfattende de i byggeprogrammet og konkurrenceprojektet nævnte ydelser til fuldt færdigt arbejde..”. Det fremgik endvidere af entreprisekontrakten, at eventuelle ekstraarbejder alene […]

Husk Medforsikring – EN ”LIVREDDER”!

I forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsopgaver er de involverede entreprenører i høj grad disponeret for risikoen for at lide tab. De tilfælde, hvor tab kan opstå, er mangfoldige og kan bl.a. henføres til erstatningskrav som følge af ansvarspådragende adfærd, som resulterer i skade på såvel det arbejde, der er under udførelse, såvel som […]

Ny dom sætter fokus på fristen for fremsættelse af dagbodskrav

Fristen for fremsættelse af dagbodskrav blev belyst ved en nyligt afsluttet sag, der verserede ved Østre Landsret. Her blev dagbodskravet fremsat ca. 5 måneder efter det projekterede afleveringstidspunkt, og det vurderede domstolen var for sent, hvorved bygherren mistede sit dagbodskrav.