Entreprenør frifundet for erstatningskrav pga. uoverensstemmende accept

Print

Under en sag anlagt ved Retten i Roskilde havde en murer afgivet tilbud på grundlag af et udbudsmateriale, som bl.a. henviste til AB 92. Efter modtagelse af tilbuddet fremsendte bygherren en kontrakt til mureren, som alene bygherren havde underskrevet. Kontrakten indeholdt en lang række markante fravigelser til AB 92 (bl.a. skærpede betingelser for henholdsvis betaling af ekstraarbejder og fremsendelse af slutopgørelse), som hverken fremgik af udbudsmaterialet eller tilbuddet. Da indholdet af kontrakten lå langt fra de aftalevilkår, som mureren kunne acceptere, ville han hverken udføre arbejdet eller underskrive kontrakten. Derfor var bygherre nødt til at entrere med en anden murer, som viste sig at være dyrere end den første murer.

Bygherren var af den opfattelse, at den billigst bydende murer havde været forpligtet til at udføre arbejdet til den tilbudte pris og at den billigst bydende murer ligeledes var forpligtet til betale bygherren det merbeløb, som bygherren skulle betale den næst billigste murer.

Den billigst bydende murer var af den opfattelse, at der slet ikke var indgået en aftale med bygherren, hvorved mureren ikke mente, han skulle betale erstatning til bygherren.

Retten nåede frem til, at da kontrakten alene var underskrevet af bygherren og indeholdt så mange og markante ændringer i forhold til udbudsmaterialet og tilbuddet, som tilfældet var, var der tale om en såkaldt uoverensstemmende accept, hvorved bygherrens fremsendelse af underskrevet entreprisekontrakt ikke kunne betragtes som en accept af entreprenørens tilbud og retten mente således, at der ikke var indgået nogen aftale med den billigst bydende murer. I konsekvens deraf, bestod der heller ikke noget erstatningskrav over for den billigst bydende murer, som derved i det hele blev frifundet.

—0—

For spørgsmål til kendelsen kan der rettes henvendelse til advokat Per Setholm-Johansen, som førte sagen for den frikendte entreprenør.

Per’s specialer er entrepriseret, udbudsret, handel med fast ejendom, erstatningsret, forsikringsret samt lejeret. Per er desuden en flittigt benyttet underviser indenfor områderne entrepriseret og fast ejendom.

Telefon: 30 84 35 16 Email: psj@hsalaw.dk

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura