Diamantskærerentreprenør frifundet i landsretten for ansvar ved fejlplacering boring i drager

  • 29. januar 2014
  • Michael Hasløv Stæhr
Print

– Diamantskærer entreprenør var stævnet for betaling af erstatningskrav i anledning af følgeskader på bygherres ejendom opstået på grund af boring i bærende drager med deraf følgende sætningsskader og afhjælpningsomkostninger. Lagt til grund, at markering for hultagning var placeret indlysende betænkeligt i bunden af drageren, hvor armering typisk er placeret, men diamantskærer entreprenøren fandtes ikke ansvarlig, da ordregivende (elektriker) havde bekræftet placeringen for den ønskede boring.

For nærmere information kontakt adv. Michel Stæhr.

Tags: , , , ,