Totalentreprenør ikke erstatningsansvarlig for sætningsrevner og skader på bygherres ejendom.

Print
Voldgiftsretten har i en nyligt afsagt kendelse frifundet totalentreprenøren for bygherres krav om erstatning kr 2,3 mio. i anledning af revner og sætningsskader opstået på bygherres etageejendom i forbindelse med totalentreprenørens gennemførelse af arbejder i eksisterende kælder, stue og 1. sal.

Til brug for indretning af nyt butikslejemål på Strøget, blev der imellem bygherre og totalentreprenør indgået aftale om totalentreprenørens projektering og gennemførelse af en udvidelse af kælderareal og indretning og renovering af stue samt 1. sal i ejendommen, der bestod af lejemål op til og med 3. sal.

I forbindelse med udgravning i kælderen opstod der behov for efterfundering af gamle og til dels ikke eksisterende fundamenter. Til det formål blev der udført understøtning af fundament og nyt fundament i form af nedpressede minipæle.

Undervejs og i forbindelse med arbejdets aflevering påtalte bygherre og lejerne på 2. og 3. sal store og små sætningsrevner opstået i forbindelse med funderingsarbejdet i kælderen.

Det blev i forbindelse med syn og skøn fastslået, at revnerne i den resterende del af bygningen op til og med 3. sal i det væsentligste kunne henføres til den udførte pælepresning og måtte betragtes som forventelige og uundgåelige skader, der også kunne være forudset af bl.a. totalentreprenøren og dennes tekniske rådgivere.

De opståede revner og sætningsskader kunne grundlæggende henføres til den udførte efterfundering og pælepresning kombineret med den eksisterende ejendoms alder og konstruktion.

Voldgiften frifandt totalentreprenøren for det af bygherre rejste erstatningskrav under henvisning til, at de beskadigede bygningsdele var henhørende udenfor entreprisegrænsen og at afhjælpning af revnerne derfor som udgangspunkt ville være at betragte som ekstraarbejde. Da der heller ikke kunne påvises ansvarspådragende forhold hos totalentreprenøren blev denne frifundet.

 


 

Spørgsmål vedrørende dommen kan rettes til advokat Michael Hasløv Stæhr.

Telefon: 70 20 19 13, e-mail: mst@hsalaw.dk

hasløv-015

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura