Udmeldt skønsmand anset for inhabil p.g.a. personlig ytring om entreprenøren.

Print
Til brug for gennemførelse af syn og skøn havde Voldgiftsnævnet udmeldt en til formålet egnet skønsmand. Skønsmanden var som udgangspunkt kompetent og ingen af parterne havde ved udmeldelsen indvendinger mod den foreslåede skønsmand, der herefter påbegyndte indkaldelse til skønsforretning med fremsendelse af datoforslag til parterne.

Bygherre havde efter iværksættelsen af syn og skøn fremsendt en supplerende mangelliste til entreprenøren vedrørende forhold, der ikke var omfattet af det foreliggende skønstema. Entreprenøren anerkendte en del af manglerne og tilbød afhjælpning af disse så snart dette måtte passe bygherre. Korrespondancen om disse “nye” mangler foregik sideløbende med skønsmandens fremsendelse af datoforslag til skønsforretningen.

Foranlediget af de nye mangler og entreprenørens tilbud om afhjælpning heraf, foreslog entreprenørens advokat, at skønsmanden skulle fremkomme med nye datoer til skønsforretningen, der tidsmæssigt indrømmede entreprenøren mulighed for at få afhjulpet de anerkendte mangler inden der skulle gennemføres skønsforretning, således skønsmanden kunne koncentrere sig om de mangler parterne ikke var enige om. I en mail til parterne svarede skønsmanden, at: “da jeg mangler tillid til at der foretages afhjælpning af de påberåbte mangler……fastholdes skønsforretningens afholdelse som foreslået”.

Entreprenørens advokat anmodede straks Voldgiftsnævnet om at udmelde ny skønsmand, da den allerede udmeldte skønsmand på baggrund af sin udmelding efter advokatens opfattelse måtte betragtes som inhabil og forudindtaget i sin holdning overfor entreprenøren. Efter skriftlige indlæg fra begge advokater fandt Voldsgiftsnævnet, at den udmeldte skønsmand måtte udskiftes og udmeldte en ny skønsmand.

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura