Ophævelse af entreprisekontrakt var uberettiget

Ophævelse af entreprisekontrakt var uberettiget

Bygherres ophævelse af entreprisekontrakt var uberettiget da entreprenøren havde krav på tidsfristforlængelse. Entreprenøren blev tilkendt erstatning for forlænget byggepladsdrift og mistet dækningsbidrag i medfør af AB 92 § 27 stk. 1 og erstatning i anledning af den uberettigede ophævelse af omtalte entreprisekontrakt. Voldgiftsnævnet har i nylig afsagt kendelse fastslået, at bygherres (BH) ophævelse af en hovedentrepriseaftale under […]

Totalentreprenør ikke erstatningsansvarlig for sætningsrevner og skader på bygherres ejendom.

Voldgiftsretten har i en nyligt afsagt kendelse frifundet totalentreprenøren for bygherres krav om erstatning kr 2,3 mio. i anledning af revner og sætningsskader opstået på bygherres etageejendom i forbindelse med totalentreprenørens gennemførelse af arbejder i eksisterende kælder, stue og 1. sal. Til brug for indretning af nyt butikslejemål på Strøget, blev der imellem bygherre og […]

Afhjælpningsretten overtrumfer bygherres krav på erstatning eller godtgørelse

I en nylig afsagt dom fra Retten i Lyngby har Retten i klare vendinger statueret, at entreprenørens ret til afhjælpning af fejl og mangler går forud for Bygherres evt. krav på erstatning eller godtgørelse. Entreprenøren havde i hovedentreprise udført udskiftning og renovering af døre og vinduer på vegne en Andelsboligforening som Bygherre. AB 92 udgjorde […]

Rådgivningsaftalen – husk selvrisikoen…

Et par nyligt afsluttede erstatningssager viser, at man som kunde hos en rådgiver i forbindelse med en aftale om teknisk rådgivning og bistand bør ofre større opmærksomhed på størrelsen af den selvrisiko, der er tilknyttet den pågældende rådgivers ansvarsforsikring og ikke kun størrelsen af det dækningsmaksimum, der normalt fokuseres på. De færreste interesserer sig synderligt […]