Visse mangler skal ikke udbedres af entreprenør

Læs hvad Per Setholm-Johansen har skrevet i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 1/2022. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. Det velkendte og klare udgangspunkt for en ydelse af entreprenør er, at den skal være mangelfri. Udgangspunktet er således, at hvis denne entreprenør ikke leverer den ydelse, der er aftalt med bygherre, har bygherre krav […]

Mangler: Skal de udbedres? Hvis ja, hvornår?

mangler

Advokat Per Setholm-Johansen hjælper Glarmesterlauget og dets medlemmer med besvarelse og håndtering af juridiske spørgsmål inden for bl.a. entrepriseret og udbudsret. Derudover skriver Per artikler om byggejura til Fagbladet Glas. Nedenfor findes artiklen fra Fagbladet GLAS 4/2020. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. Hvis der er mangler ved glarmesterens arbejde, er det klare udgangspunkt, at glarmesteren har […]

Bygherres ophævelse som følge af Totalentreprenørens arbejdsstandsning kendt uberettiget

  Bygherres ophævelse som følge af Totalentreprenørens arbejdsstandsning kendt uberettiget. Indholdet af staderapport og skønserklæring altafgørende. I en nyligt afsagt kendelse har Voldgiftsretten igen slået fast, at en bygherre, der tilbageholder betaling af acontobegæringer under henvisning til mangler og øvrige modkrav har bevisbyrden og risikoen for, at kapitaliseringen af mangler og øvrige krav har været […]

Afhjælpningsretten overtrumfer bygherres krav på erstatning eller godtgørelse

I en nylig afsagt dom fra Retten i Lyngby har Retten i klare vendinger statueret, at entreprenørens ret til afhjælpning af fejl og mangler går forud for Bygherres evt. krav på erstatning eller godtgørelse. Entreprenøren havde i hovedentreprise udført udskiftning og renovering af døre og vinduer på vegne en Andelsboligforening som Bygherre. AB 92 udgjorde […]