Entreprenør fik medhold i erstatningskrav overfor totalrådgiver som følge af projekteringsfejl

Entreprenør fik medhold i erstatningskrav som følge af rådgivers projekteringsfejl og mangler ved anvendelsen af Hody-kompositdæk. En entreprenør rejste over for dennes rådgiver krav på erstatning for fejl og mangler ved rådgiverens totalrådgivning i forbindelse med anvendelsen af Hody-kompositdæk udført i forbindelse med opførelsen af en boligbebyggelse. Entreprenøren gjorde blandt andet gældende, at rådgiveren som […]

Stilladsfirma frifundet for bødekrav

Et stilladsfirma blev frifundet af Landsretten for bødekrav, efter at være blevet dømt for ansattes ulovlige brug af hejs. I forbindelse med et stormvarsel op til en weekend blev et stilladssjak sendt ud for at sikre stilladser og i den forbindelse flytte stilladsdele fra taget i 4. sals højde og ned på jorden. Ved ankomst […]

Virksomhed frifundet for bødekrav efter gaffeltrucks personpåkørsel

En medarbejder blev kørt ned af kollega i gaffeltruck på virksomhedens fælles laste og transportareal. Uheldet resulterede i en voldsom personskade efter påkørslen, dog endte sagen med at pågældende virksomhed blev frifundet. Medarbejderen ville blot hurtigt låne nogle fastgørelsesremme fra kollegaens gaffeltruck til brug for arbejdet på en anden gaffeltruck 20 meter væk. Føreren af […]

Entreprenørfirma frifundet for bødekrav i anledning af hævning af stilladsdæk

Entreprenøren var tiltalt med påstand om bøde på kr. 140.000 i anledning af, at Arbejdstilsynet under besøg på byggepladsen observerede en ansat murer, der var i færd med at hæve stilladsdæk på murerstillads. Firmaet blev frifundet for bødekrav eftersom retten ikke fandt grundlag til at dømme entreprenøren. Arbejdet blev udført ved at hæve 1 trælle […]

Visse mangler skal ikke udbedres af entreprenør

Læs hvad Per Setholm-Johansen har skrevet i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 1/2022. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. Det velkendte og klare udgangspunkt for en ydelse af entreprenør er, at den skal være mangelfri. Udgangspunktet er således, at hvis denne entreprenør ikke leverer den ydelse, der er aftalt med bygherre, har bygherre krav […]

Kan prisstigninger på materialer kræves betalt?

byggematerialer

Læs hvad Per Setholm-Johansen har skrevet i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 4/2021.   Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. Ved en forud aftalt fast pris kan prisstigninger på materialer ikke kræves betalt af bygherre, medmindre der foreligger aftale herom. Desuden er det entreprenøren der skal dokumentere, at betingelserne for krav på bygherres […]

Ny mulighed for hurtig afgørelse af tvister

Nye AB-regler gør det muligt at få afgjort tvister med en ny metode ved reglerne om et såkaldt hurtigere og billigere alternativ til blandt andet voldgiftssager. Læs hvad Per har skrevet om dette i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 3/2021. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. ”Der foreligger på nuværende tidspunkt alene et […]

Er glarmester forpligtet til at rådgive bygherre?

Er glarmester forpligtet til at rådgive bygherre?

Læs hvad Per har skrevet om dette i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 2/2021. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. Ophavsretsloven Hvis glarmester ikke udfører arbejdet som totalentreprenør, har han som udgangspunkt ikke pligt til at rådgive sin bygherre. Dette udgangspunkt fraviges dog i visse situationer, hvor også glarmestre, der udfører arbejde i […]

Ophævelse af entreprisekontrakt var uberettiget

Ophævelse af entreprisekontrakt var uberettiget

Bygherres ophævelse af entreprisekontrakt var uberettiget da entreprenøren havde krav på tidsfristforlængelse. Entreprenøren blev tilkendt erstatning for forlænget byggepladsdrift og mistet dækningsbidrag i medfør af AB 92 § 27 stk. 1 og erstatning i anledning af den uberettigede ophævelse af omtalte entreprisekontrakt. Voldgiftsnævnet har i nylig afsagt kendelse fastslået, at bygherres (BH) ophævelse af en hovedentrepriseaftale under […]

Bygherres ophævelse af entrepriseaftale uberettiget

Voldgiftsretten har i nyligt afsagt kendelse dømt bygherres ophævelse af entrepriseaftale for uberettiget og frifandt desuden entreprenøren for større dagbodskrav. Mangelkrav fra bygherres side desuden afvist som udokumenteret. Entreprisen vedrørende renovering og ombygning af en større ejendom var ubestridt forsinket 11 måneder på tidspunktet for ophævelsen. Entreprenøren havde undervejs gjort gældende, at forsinkelsen i det […]