Entreprenør fik medhold i erstatningskrav overfor totalrådgiver som følge af projekteringsfejl

Entreprenør fik medhold i erstatningskrav som følge af rådgivers projekteringsfejl og mangler ved anvendelsen af Hody-kompositdæk. En entreprenør rejste over for dennes rådgiver krav på erstatning for fejl og mangler ved rådgiverens totalrådgivning i forbindelse med anvendelsen af Hody-kompositdæk udført i forbindelse med opførelsen af en boligbebyggelse. Entreprenøren gjorde blandt andet gældende, at rådgiveren som […]

Entreprenør fik medhold i krav på tidsfristforlængelse og godtgørelse og blev frifundet for Bygherres krav vedrørende mangler og færdiggørelse

En teknik-entreprenør rejste overfor Bygherre krav på tidsfristforlængelse og økonomisk godtgørelse svarende til forlænget byggeplads i de 7 måneder byggeriet, ubestridt, var forsinket i forhold til kontrakttidsplanen. Blandt andet grundet omfattende miljøsaneringsarbejder blev renovering af en skole forsinket i 7 måneder. Bygherre gjorde gældende, at forsinkelsen skyldtes Entreprenørens egen manglende bemanding og ledelse og derudover […]

Stilladsfirma frifundet for bødekrav

Et stilladsfirma blev frifundet af Landsretten for bødekrav, efter at være blevet dømt for ansattes ulovlige brug af hejs. I forbindelse med et stormvarsel op til en weekend blev et stilladssjak sendt ud for at sikre stilladser og i den forbindelse flytte stilladsdele fra taget i 4. sals højde og ned på jorden. Ved ankomst […]

El-entreprenør frifundet for ansvarspådragende forsinkelse.

el-entrepenør hasløv stæhr advokater

El-entreprenør blev frifundet for ansvarspådragende forsinkelse og en reklamation over kablers kvalitet, og el-entreprenøren skulle ikke godtgøre bygherrens udgifter til byggeledelsen. Ofte opstår spørgsmålet om forsinkelse, kvaliteten af leverede materiale og godtgørelse til byggeledelsen i forbindelse med afslutningen af en entreprise.  Indklagede forestod som bygherre opførelsen af et nyt produktionsanlæg på en ejendom. Der blev […]

Virksomhed frifundet for bødekrav efter gaffeltrucks personpåkørsel

En medarbejder blev kørt ned af kollega i gaffeltruck på virksomhedens fælles laste og transportareal. Uheldet resulterede i en voldsom personskade efter påkørslen, dog endte sagen med at pågældende virksomhed blev frifundet. Medarbejderen ville blot hurtigt låne nogle fastgørelsesremme fra kollegaens gaffeltruck til brug for arbejdet på en anden gaffeltruck 20 meter væk. Føreren af […]

Entreprenørfirma frifundet for bødekrav i anledning af hævning af stilladsdæk

Entreprenøren var tiltalt med påstand om bøde på kr. 140.000 i anledning af, at Arbejdstilsynet under besøg på byggepladsen observerede en ansat murer, der var i færd med at hæve stilladsdæk på murerstillads. Firmaet blev frifundet for bødekrav eftersom retten ikke fandt grundlag til at dømme entreprenøren. Arbejdet blev udført ved at hæve 1 trælle […]

Visse mangler skal ikke udbedres af entreprenør

Læs hvad Per Setholm-Johansen har skrevet i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 1/2022. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. Det velkendte og klare udgangspunkt for en ydelse af entreprenør er, at den skal være mangelfri. Udgangspunktet er således, at hvis denne entreprenør ikke leverer den ydelse, der er aftalt med bygherre, har bygherre krav […]

Kan prisstigninger på materialer kræves betalt?

byggematerialer

Læs hvad Per Setholm-Johansen har skrevet i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 4/2021.   Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. Ved en forud aftalt fast pris kan prisstigninger på materialer ikke kræves betalt af bygherre, medmindre der foreligger aftale herom. Desuden er det entreprenøren der skal dokumentere, at betingelserne for krav på bygherres […]

Rådgivers ansvar for manglende tilsyn og hæftelsesgennembrud

Retten i Helsingør har i en nyligt afsagt dom slået fast, at rådgiver (R) hæfter for utilstrækkeligt tilsyn med entreprenørens (E) arbejde, og at denne hæftelse ikke nødvendigvis begrænses af til et likvidationsprovenu efter lukning af arkitektvirksomheden (ApS). I år 2011 fik bygherre (BH) opført en tilbygning til deres private hus, som R tegnede, og […]

Ny mulighed for hurtig afgørelse af tvister

Nye AB-regler gør det muligt at få afgjort tvister med en ny metode ved reglerne om et såkaldt hurtigere og billigere alternativ til blandt andet voldgiftssager. Læs hvad Per har skrevet om dette i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 3/2021. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. ”Der foreligger på nuværende tidspunkt alene et […]