Stilladsfirma frifundet for bødekrav

Et stilladsfirma blev frifundet af Landsretten for bødekrav, efter at være blevet dømt for ansattes ulovlige brug af hejs. I forbindelse med et stormvarsel op til en weekend blev et stilladssjak sendt ud for at sikre stilladser og i den forbindelse flytte stilladsdele fra taget i 4. sals højde og ned på jorden. Ved ankomst […]

El-entreprenør frifundet for ansvarspådragende forsinkelse.

el-entrepenør hasløv stæhr advokater

El-entreprenør blev frifundet for ansvarspådragende forsinkelse og en reklamation over kablers kvalitet, og el-entreprenøren skulle ikke godtgøre bygherrens udgifter til byggeledelsen. Ofte opstår spørgsmålet om forsinkelse, kvaliteten af leverede materiale og godtgørelse til byggeledelsen i forbindelse med afslutningen af en entreprise.  Indklagede forestod som bygherre opførelsen af et nyt produktionsanlæg på en ejendom. Der blev […]

Virksomhed frifundet for bødekrav efter gaffeltrucks personpåkørsel

En medarbejder blev kørt ned af kollega i gaffeltruck på virksomhedens fælles laste og transportareal. Uheldet resulterede i en voldsom personskade efter påkørslen, dog endte sagen med at pågældende virksomhed blev frifundet. Medarbejderen ville blot hurtigt låne nogle fastgørelsesremme fra kollegaens gaffeltruck til brug for arbejdet på en anden gaffeltruck 20 meter væk. Føreren af […]

Første MgO-sag afgjort – hvilken betydning har den?

Afgørelsen Den 21.06.2017 afsagde voldgiftsretten kendelse i den første sag vedrørende placering af ansvar ved anvendelse af MgO-plader som vindspærre. Sagen var anlagt af bygherre mod henholdsvis hovedentreprenør og rådgiver med påstand om betaling af udbedringsomkostninger til udskiftning af MgO-pladerne og udbedring af de skader, som pladerne havde forårsaget. Der var oprindeligt projekteret anvendelse at […]

Direktør hæftede personligt for skader

Direktør og ejer af entreprenørvirksomhed hæftede personligt for skader forårsaget på underliggende lejlighed, da flydemørtel udlagt via etageadskillelse og rørføring sivede ned til underbo og beskadigede vægge og gulve.

Rådgivningsaftalen – husk selvrisikoen…

Et par nyligt afsluttede erstatningssager viser, at man som kunde hos en rådgiver i forbindelse med en aftale om teknisk rådgivning og bistand bør ofre større opmærksomhed på størrelsen af den selvrisiko, der er tilknyttet den pågældende rådgivers ansvarsforsikring og ikke kun størrelsen af det dækningsmaksimum, der normalt fokuseres på. De færreste interesserer sig synderligt […]

Totalentreprenør og projektudvikler frifundet

Totalentreprenør og projektudvikler frifundet for krav om mangler ved dampspærrer og værditab som følge af kosmetiske mangler/afvigelser fra prospektet.   Totalentreprenør og projektudvikler er netop ved retten frifundet for krav fra 8 købere af rækkehuse i anledning af mangler ved husene i form af gennemborede dampspærrer og store revner mellem vægge og lofter. De 8 købere havde […]

Totalentreprenør frifundet for erstatningskrav i anledning af transport i entreprisesum

Østre Landsret har netop frifundet en totalentreprenør for krav om erstatning i anledning af en underentreprenørs transport i restentreprisesummen til en leverandør. Med henblik på at opretholde leverancerne til et igangværende byggeri var underentreprenøren nødsaget til at meddele materialeleverandør transport i sin restentreprisesum. Transporten blev behørigt anmeldt til totalentreprenøren, der også bekræftede modtagelsen af transporten. Godt […]